שמות היישובים אליהם אנחנו מגיעים:                                                                                                ימי המשלוחים:
מצפה אביב                            צורית                                                                                                                    
מורשת                                   גילון                                                                                                                      שני
מנוף                                       יסעור                                                                                                                    שלישי
שכניה                                    טלאל                                                                                                                    רביעי
קורנית                                   חנתון                                                                                                                     חמישי
יודפת                                    אלון הגליל                                                                                                           שישי
עצמון                                                                                                                                       *שימו לב:ניתן להכניס הזמנה עד 12 בלילה שלפני היום המבוקש*
רקפת                                                                                                                                                                                                                                         
יעד                                                                                                                                            *חלון אספקת המשלוח בימים שני עד חמישי הוא עד 20:00 בערב*
יובלים 
אשחר                                                                                                                                       *חלון אספקת המשלוח בימי שישי הוא עד שעות אחה"צ*
2all - בניית אתרי אינטרנט